0 پاسخ
تاریخ سوال : 1402/03/07 - بازدید : 3 - گروه : قانون مدیریت خدمات کشوری
0 پاسخ
تاریخ سوال : 1402/01/31 - بازدید : 30 - گروه : قانون مدیریت خدمات کشوری
0 پاسخ
تاریخ سوال : 1401/11/25 - بازدید : 63 - گروه : استخدام و تبدیل وضعیت
0 پاسخ
تاریخ سوال : 1401/11/06 - بازدید : 64 - گروه : طبقه بندی مشاغل
0 پاسخ
تاریخ سوال : 1401/10/10 - بازدید : 226 - گروه : مرخصی زایمان و استعلاجی
0 پاسخ
تاریخ سوال : 1401/09/10 - بازدید : 108 - گروه : قوانین کار و تأمین اجتماعی
0 پاسخ
تاریخ سوال : 1401/07/24 - بازدید : 178 - گروه : قوانین کار و تأمین اجتماعی
0 پاسخ
تاریخ سوال : 1401/05/25 - بازدید : 165 - گروه : حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار
1 پاسخ
تاریخ سوال : 1401/05/02 - بازدید : 380 - گروه : حقوق و مزایا
0 پاسخ
تاریخ سوال : 1401/04/14 - بازدید : 177 - گروه : حقوق و مزایا
0 پاسخ
تاریخ سوال : 1401/04/07 - بازدید : 184 - گروه : بازنشستگی و از کار افتادگی و فوت کارگر
0 پاسخ
تاریخ سوال : 1401/04/05 - بازدید : 239 - گروه : مباحث مدیریتی
0 پاسخ
تاریخ سوال : 1401/03/27 - بازدید : 177 - گروه : حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار
1 پاسخ
تاریخ سوال : 1401/03/21 - بازدید : 171 - گروه : پرداخت حق بیمه
0 پاسخ
تاریخ سوال : 1401/03/11 - بازدید : 191 - گروه : حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار
1 پاسخ
تاریخ سوال : 1401/03/06 - بازدید : 263 - گروه : حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار
1 پاسخ
تاریخ سوال : 1401/02/26 - بازدید : 266 - گروه : قوانین کار و تأمین اجتماعی
1 پاسخ
تاریخ سوال : 1401/02/22 - بازدید : 215 - گروه : حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار
1 پاسخ
تاریخ سوال : 1401/02/22 - بازدید : 209 - گروه : حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار
0 پاسخ
تاریخ سوال : 1401/02/20 - بازدید : 184 - گروه : طبقه بندی مشاغل
0 پاسخ
تاریخ سوال : 1400/12/28 - بازدید : 226 - گروه : طبقه بندی مشاغل
1 پاسخ
تاریخ سوال : 1400/12/12 - بازدید : 335 - گروه : طبقه بندی مشاغل
1 پاسخ
تاریخ سوال : 1400/12/02 - بازدید : 536 - گروه : طبقه بندی مشاغل
1 پاسخ
تاریخ سوال : 1400/10/16 - بازدید : 745 - گروه : بیمه بیکاری
1 پاسخ
تاریخ سوال : 1400/10/16 - بازدید : 8440 - گروه : خرید بیمه سربازی
درباره سامانه کاگزینی آنلاین
سامانه کارگزینی آنلاین جهت ارائه خدمات به بخش کارگزینی شرکت های دولتی و خصوصی طراحی شده است و امکانات قابل توجهی را در راستای مکانیزه کردن این بخش ارائه می نماید.

© 2023 - کلیه حقوق مادی و معنوی به سامانه کارگزینی آنلاین تعلق دارد