0 پاسخ
تاریخ سوال : 1401/05/25 - بازدید : 23 - گروه : حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار
0 پاسخ
تاریخ سوال : 1401/05/02 - بازدید : 79 - گروه : حقوق و مزایا
0 پاسخ
تاریخ سوال : 1401/04/14 - بازدید : 39 - گروه : حقوق و مزایا
0 پاسخ
تاریخ سوال : 1401/04/07 - بازدید : 39 - گروه : بازنشستگی و از کار افتادگی و فوت کارگر
0 پاسخ
تاریخ سوال : 1401/04/05 - بازدید : 60 - گروه : مباحث مدیریتی
0 پاسخ
تاریخ سوال : 1401/03/27 - بازدید : 49 - گروه : حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار
1 پاسخ
تاریخ سوال : 1401/03/21 - بازدید : 47 - گروه : پرداخت حق بیمه
0 پاسخ
تاریخ سوال : 1401/03/11 - بازدید : 65 - گروه : حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار
1 پاسخ
تاریخ سوال : 1401/03/06 - بازدید : 96 - گروه : حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار
1 پاسخ
تاریخ سوال : 1401/02/26 - بازدید : 90 - گروه : قوانین کار و تأمین اجتماعی
1 پاسخ
تاریخ سوال : 1401/02/22 - بازدید : 96 - گروه : حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار
1 پاسخ
تاریخ سوال : 1401/02/22 - بازدید : 82 - گروه : حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار
0 پاسخ
تاریخ سوال : 1401/02/20 - بازدید : 60 - گروه : طبقه بندی مشاغل
0 پاسخ
تاریخ سوال : 1400/12/28 - بازدید : 91 - گروه : طبقه بندی مشاغل
1 پاسخ
تاریخ سوال : 1400/12/12 - بازدید : 152 - گروه : طبقه بندی مشاغل
1 پاسخ
تاریخ سوال : 1400/12/02 - بازدید : 236 - گروه : طبقه بندی مشاغل
1 پاسخ
تاریخ سوال : 1400/10/16 - بازدید : 549 - گروه : بیمه بیکاری
1 پاسخ
تاریخ سوال : 1400/10/16 - بازدید : 8231 - گروه : خرید بیمه سربازی
درباره سامانه کاگزینی آنلاین
سامانه کارگزینی آنلاین جهت ارائه خدمات به بخش کارگزینی شرکت های دولتی و خصوصی طراحی شده است و امکانات قابل توجهی را در راستای مکانیزه کردن این بخش ارائه می نماید.

© 2022 - کلیه حقوق مادی و معنوی به سامانه کارگزینی آنلاین تعلق دارد