پاسخ به سوالات حوزه کار و استخدام

  • پاسخ به سوالات در مورد کار و شغل
  • پاسخ به سوالات مربوط به قرارداد بین کارجو و کارفرما
  • رفع ابهامات بوجود آمده بین کارگر و کارفرما
  • راهنمایی در مورد قوانین مختلف اداره کار
پاسخ به سوالات حوزه کار و استخدام
0 پاسخ
تاریخ سوال : 1403/04/30 - بازدید : 6 - گروه : مقررات اداری و استخدامی دانشگاه‌ها
0 پاسخ
تاریخ سوال : 1403/04/30 - بازدید : 2 - گروه : قانون مدیریت خدمات کشوری
0 پاسخ
تاریخ سوال : 1403/02/26 - بازدید : 49 - گروه : حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار
0 پاسخ
تاریخ سوال : 1403/02/11 - بازدید : 64 - گروه : قانون نظام هماهنگ پرداخت
1 پاسخ
تاریخ سوال : 1403/01/15 - بازدید : 63 - گروه : قوانین کار و تأمین اجتماعی
0 پاسخ
تاریخ سوال : 1402/11/30 - بازدید : 61 - گروه : حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار
0 پاسخ
تاریخ سوال : 1402/11/17 - بازدید : 72 - گروه : قوانین کار و تأمین اجتماعی
0 پاسخ
تاریخ سوال : 1402/07/12 - بازدید : 104 - گروه : بازنشستگی و از کار افتادگی و فوت کارگر
0 پاسخ
تاریخ سوال : 1402/06/04 - بازدید : 185 - گروه : مرخصی زایمان و استعلاجی
2 پاسخ
تاریخ سوال : 1402/06/03 - بازدید : 137 - گروه : بازنشستگی و از کار افتادگی و فوت کارگر
1 پاسخ
تاریخ سوال : 1402/03/07 - بازدید : 173 - گروه : قانون مدیریت خدمات کشوری
1 پاسخ
تاریخ سوال : 1402/01/31 - بازدید : 295 - گروه : قانون مدیریت خدمات کشوری
1 پاسخ
تاریخ سوال : 1401/11/25 - بازدید : 439 - گروه : استخدام و تبدیل وضعیت
1 پاسخ
تاریخ سوال : 1401/11/06 - بازدید : 341 - گروه : طبقه بندی مشاغل
1 پاسخ
تاریخ سوال : 1401/10/10 - بازدید : 408 - گروه : مرخصی زایمان و استعلاجی
1 پاسخ
تاریخ سوال : 1401/09/10 - بازدید : 270 - گروه : قوانین کار و تأمین اجتماعی
1 پاسخ
تاریخ سوال : 1401/07/24 - بازدید : 385 - گروه : قوانین کار و تأمین اجتماعی
0 پاسخ
تاریخ سوال : 1401/05/25 - بازدید : 346 - گروه : حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار
1 پاسخ
تاریخ سوال : 1401/05/02 - بازدید : 1223 - گروه : حقوق و مزایا
1 پاسخ
تاریخ سوال : 1401/04/14 - بازدید : 362 - گروه : حقوق و مزایا
1 پاسخ
تاریخ سوال : 1401/04/07 - بازدید : 596 - گروه : بازنشستگی و از کار افتادگی و فوت کارگر
1 پاسخ
تاریخ سوال : 1401/04/05 - بازدید : 482 - گروه : مباحث مدیریتی
0 پاسخ
تاریخ سوال : 1401/03/27 - بازدید : 348 - گروه : حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار
1 پاسخ
تاریخ سوال : 1401/03/21 - بازدید : 352 - گروه : پرداخت حق بیمه
1 پاسخ
تاریخ سوال : 1401/03/11 - بازدید : 358 - گروه : حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار
1 پاسخ
تاریخ سوال : 1401/03/06 - بازدید : 1232 - گروه : حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار
1 پاسخ
تاریخ سوال : 1401/02/26 - بازدید : 22338 - گروه : قوانین کار و تأمین اجتماعی
1 پاسخ
تاریخ سوال : 1401/02/22 - بازدید : 23061 - گروه : حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار
1 پاسخ
تاریخ سوال : 1401/02/22 - بازدید : 17378 - گروه : حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار
1 پاسخ
تاریخ سوال : 1401/02/20 - بازدید : 27818 - گروه : طبقه بندی مشاغل
1 پاسخ
تاریخ سوال : 1400/12/28 - بازدید : 23899 - گروه : طبقه بندی مشاغل
1 پاسخ
تاریخ سوال : 1400/12/12 - بازدید : 16893 - گروه : طبقه بندی مشاغل
1 پاسخ
تاریخ سوال : 1400/12/02 - بازدید : 21910 - گروه : طبقه بندی مشاغل
1 پاسخ
تاریخ سوال : 1400/10/16 - بازدید : 35481 - گروه : بیمه بیکاری
1 پاسخ
تاریخ سوال : 1400/10/16 - بازدید : 18572 - گروه : خرید بیمه سربازی
1 پاسخ
تاریخ سوال : 1400/10/16 - بازدید : 22125 - گروه : بیمه خودرو و دیه
درباره سامانه کاگزینی آنلاین
سامانه کارگزینی آنلاین جهت ارائه خدمات به بخش کارگزینی شرکت های دولتی و خصوصی طراحی شده است و امکانات قابل توجهی را در راستای مکانیزه کردن این بخش ارائه می نماید.

© 2024 - کلیه حقوق مادی و معنوی به سامانه کارگزینی آنلاین تعلق دارد