0 پاسخ
تاریخ سوال : 1403/01/15 - بازدید : 9 - گروه : قوانین کار و تأمین اجتماعی
0 پاسخ
تاریخ سوال : 1402/11/30 - بازدید : 23 - گروه : حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار
0 پاسخ
تاریخ سوال : 1402/11/17 - بازدید : 27 - گروه : قوانین کار و تأمین اجتماعی
0 پاسخ
تاریخ سوال : 1402/07/12 - بازدید : 65 - گروه : بازنشستگی و از کار افتادگی و فوت کارگر
0 پاسخ
تاریخ سوال : 1402/06/04 - بازدید : 118 - گروه : مرخصی زایمان و استعلاجی
2 پاسخ
تاریخ سوال : 1402/06/03 - بازدید : 80 - گروه : بازنشستگی و از کار افتادگی و فوت کارگر
1 پاسخ
تاریخ سوال : 1402/03/07 - بازدید : 130 - گروه : قانون مدیریت خدمات کشوری
1 پاسخ
تاریخ سوال : 1402/01/31 - بازدید : 207 - گروه : قانون مدیریت خدمات کشوری
1 پاسخ
تاریخ سوال : 1401/11/25 - بازدید : 327 - گروه : استخدام و تبدیل وضعیت
1 پاسخ
تاریخ سوال : 1401/11/06 - بازدید : 257 - گروه : طبقه بندی مشاغل
1 پاسخ
تاریخ سوال : 1401/10/10 - بازدید : 353 - گروه : مرخصی زایمان و استعلاجی
1 پاسخ
تاریخ سوال : 1401/09/10 - بازدید : 223 - گروه : قوانین کار و تأمین اجتماعی
1 پاسخ
تاریخ سوال : 1401/07/24 - بازدید : 336 - گروه : قوانین کار و تأمین اجتماعی
0 پاسخ
تاریخ سوال : 1401/05/25 - بازدید : 301 - گروه : حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار
1 پاسخ
تاریخ سوال : 1401/05/02 - بازدید : 962 - گروه : حقوق و مزایا
1 پاسخ
تاریخ سوال : 1401/04/14 - بازدید : 304 - گروه : حقوق و مزایا
1 پاسخ
تاریخ سوال : 1401/04/07 - بازدید : 464 - گروه : بازنشستگی و از کار افتادگی و فوت کارگر
1 پاسخ
تاریخ سوال : 1401/04/05 - بازدید : 412 - گروه : مباحث مدیریتی
0 پاسخ
تاریخ سوال : 1401/03/27 - بازدید : 291 - گروه : حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار
1 پاسخ
تاریخ سوال : 1401/03/21 - بازدید : 297 - گروه : پرداخت حق بیمه
1 پاسخ
تاریخ سوال : 1401/03/11 - بازدید : 312 - گروه : حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار
1 پاسخ
تاریخ سوال : 1401/03/06 - بازدید : 1182 - گروه : حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار
1 پاسخ
تاریخ سوال : 1401/02/26 - بازدید : 22295 - گروه : قوانین کار و تأمین اجتماعی
1 پاسخ
تاریخ سوال : 1401/02/22 - بازدید : 23016 - گروه : حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار
1 پاسخ
تاریخ سوال : 1401/02/22 - بازدید : 17334 - گروه : حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار
1 پاسخ
تاریخ سوال : 1401/02/20 - بازدید : 27764 - گروه : طبقه بندی مشاغل
1 پاسخ
تاریخ سوال : 1400/12/28 - بازدید : 23840 - گروه : طبقه بندی مشاغل
1 پاسخ
تاریخ سوال : 1400/12/12 - بازدید : 16851 - گروه : طبقه بندی مشاغل
1 پاسخ
تاریخ سوال : 1400/12/02 - بازدید : 21811 - گروه : طبقه بندی مشاغل
1 پاسخ
تاریخ سوال : 1400/10/16 - بازدید : 35414 - گروه : بیمه بیکاری
1 پاسخ
تاریخ سوال : 1400/10/16 - بازدید : 18530 - گروه : خرید بیمه سربازی
1 پاسخ
تاریخ سوال : 1400/10/16 - بازدید : 22077 - گروه : بیمه خودرو و دیه
درباره سامانه کاگزینی آنلاین
سامانه کارگزینی آنلاین جهت ارائه خدمات به بخش کارگزینی شرکت های دولتی و خصوصی طراحی شده است و امکانات قابل توجهی را در راستای مکانیزه کردن این بخش ارائه می نماید.

© 2024 - کلیه حقوق مادی و معنوی به سامانه کارگزینی آنلاین تعلق دارد