تبدیل ومن در سال 1400 در شرکت مشاوره ای طرف قرارداد با آب و ضلاب استان کرملنشاه مشغوا بوده ولی در سال 1401 آبان ما با اداره دولتی بصورت شرکتی مشغول کار و بیمه تامین اجتماعی هم کامل بدو فاصله پرداخت شده و آلان هم مشغول کارم و فرزند جانباز هستم امکان تغییر وضیعیت بنده بعنوان کارمند رسمی با توجه به اینکه هر دو دستگاه دولتی بوده اند و از بودجه عمومی استفاده شده است وجود دارد تشکرضعیت

متن سوال :

بسمه تعالیارسال پاسخ
متن پاسخ
 • باطل کردن (Ctrl+Z)
 • تكرار عمل (Ctrl+Y)
 • برجسته (Ctrl+B)
 • مورب (Ctrl+I)
 • زير خط دار
 • خط زدن
 • تراز به چپ (Ctrl+L)
 • تراز به مرکز (Ctrl+E)
 • تراز به راست (Ctrl+R)
 • Keep Source Formatting
 • Merge Formatting
 • Keep Plain Text
درباره سامانه کاگزینی آنلاین
سامانه کارگزینی آنلاین جهت ارائه خدمات به بخش کارگزینی شرکت های دولتی و خصوصی طراحی شده است و امکانات قابل توجهی را در راستای مکانیزه کردن این بخش ارائه می نماید.

© 2024 - کلیه حقوق مادی و معنوی به سامانه کارگزینی آنلاین تعلق دارد