فیش حقوقی

حقوق و دستمزد

در دنیای محاسبات و اعداد و ارقام، حسابداری حقوق و دستمزد یکی از مهمترین مباحثی است که کسب و کارها، چه بزرگ و چه کوچک با آن درگیر هستند.

حقوق و دستمزد مبلغی است که به ازای مقدار معینی کارکرد مثلا هفتگی یا ماهانه به کارگران یا کارمندان پرداخت می ‌شود و مربوط به جبران خدمتی است که یک کسب و کار باید به پرسنل خود در ازای یک دوره‌ زمانی مشخص و در یک تاریخ مشخص پرداخت کند.

مبنای محاسبه دستمزد، ساعت است و با حقوق که پرداختی ماهانه می باشد، متفاوت است. دستمزد رایج‌ ترین شیوه پرداخت حق الزحمه به کارگران و حقوق متداول ‌ترین شیوه پرداخت به کارمندان است.

حقوق و دستمزد

نحوه محاسبه حقوق و دستمزد

برای محاسبه حقوق و دستمزد حسابدار یک سازمان باید اطلاعات دقیقی در زمینه حقوق پایه، انواع مزایا، هزینه مسکن، عائله مندی و . . .داشته باشد.

در سازمان ها به منظور استفاده بهینه و مفید از نیروی کار در ساعات اداری اقدام به ثبت ورود و خروج پرسنل و پرداخت حقوق بر اساس آن می کنند. بدین منظور بسیاری از شرکت ها از دستگاه های ساعت زن و یا نیروی مختص به ثبت ورود و خروج استفاده می کند. با استفاده از این دستگاه های حضور و غیاب حضور هر یک از کارکنان در محل کار و ساعت شروع و خاتمه کار آنان در هر روز یا هر نوبت کاری ثبت می شود و اطلاعات مربوط به تأخیر در ورود، تعجیل در خروج، اضافه کاری، مرخصی پرسنل و مواردی از این قبیل در اختیار واحد حسابداری قرار می گیرد.

 نقش منابع انسانی در فرآیند محاسبه حقوق و دستمزد

منابع انسانی در فرآیند محاسبه حقوق و دستمزد نه‌تنها باید نقش ناظر و هدایت کننده این فرآیند را ایفا کند، بلکه باید بر اینکه فرآیند محاسبه حقوق و دستمزد بر اساس الزامات قانونی انجام شود نظارت کند.

مزایایی که به کارکنان تعلق میگیرد، شرایط کار و شرایط استخدام، تسهیلات مالی و رفاهی که سازمان در اختیار کارکنان قرار می دهد و هر آنچه که به امور کارکنان مربوط می شود می تواند در میزان حقوق و دستمزد تعیین شده برای کارکنان نقش مهمی داشته باشد، بنابراین فرآیند محاسبه حقوق و دستمزد در حسابداری حتما باید با مشارکت منابع انسانی مجموعه ها انجام گیرد.

وظایف حسابداری در محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان

بعد از اینکه منابع انسانی اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه حقوق و دستمزد را در اختیار حسابداری قرار داد، فرآیند محاسبه توسط حسابدار شروع می شود. حسابداری طبق فرمول های محاسبه حقوق و دستمزد و بر اساس نرخ حقوق و دستمزد سال، دریافتی کارکنان را محاسبه می کند و برای آن ها فیش حقوقی تهیه می کند. البته انجام این کار با استفاده از نرم افزار حسابداری با سرعت و دقت بیشتری انجام می شود.

تعیین حقوق پایه در حسابداری حقوق و دستمزد

مرحله اول فرآیند حسابداری حقوق و دستمزد تعیین حقوق پایه است. حقوق پایه به طور سالانه مشخص می شود. شورای عالی کار وظیفه تعیین حقوق پایه سالانه را به عهده دارد. این شورا از نماینده دولت، نماینده کارفرمایان و نماینده کارگران انجام می شود و بعد از مشخص شدن به همه واحدهای اقتصادی اطلاع داده می شود.

البته تعیین حقوق پایه به این دلیل نیست که محدودیتی برای استفاده از این حقوق پایه وجود داشته باشد. حقوق کارکنان یک مجموعه می تواند به صورت توافقی بین کارفرمایان و کارکنان مشخص شود و به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه یا پروژه ای پرداخت شود. البته لازم است برای این کار قراردادی تنظیم شود.

در صورتی که حقوق کارکنان ساعتی محاسبه می شود هم باید ساعات حضور آن ها محاسبه شود و سپس حقوق آن ها مشخص شود.

حقوق و دستمزد

محاسبه مزایای وابسته به حقوق کارگران

یکی از مهمترین وظایف حسابدار حقوق و دستمزد تعیین نمودن مبلغ خالص قابل پرداخت به پرسنل به عنوان حقوق و دستمزد و مزایای آنان می باشد. حسابدار موظف است با لحاظ کردن قوانین وزارت کار به محاسبه دقیق حقوق و مزایای قانونی کارکنان بپردازد. حقوق و دستمزد خالصی که به هر یک از پرسنل تعلق می گیرد شامل مزایا (که به مبلغ حقوق پایه کارکنان اضافه می شود) و کسورات (که از مبلغ حقوق دریافتی کارکنان کسر می شود) است.

از نمونه های مزایای وابسته به حقوق کارکنان می توان این گونه عنوان کرد که هر کارگری در هر حالت اشتغال از حقوق پایه، حق بیمه، حق اولاد و عائله مندی، حق بن، حق مسکن، خواروبار، حق سنوات، عیدی و پاداش، حق مأموریت و غیره برخوردار است. البته برخی از مزایای ذکر شده با وجود شرایط خاصی در شخص کارگر به وی تعلق پیدا می کند، مانند تأهل یا داشتن فرزند. برخی دیگر از مزایا نیز در صورت انجام وظایف محول شده به کارگر در شرایطی غیر از شرایط عادی کاری تعلق می گیرد، مانند فوق العاده اضافه‌ کاری و یا حق مأموریت.

به طور کلی مزایایی که به همه کارگران و کارمندان علاوه بر حقوق و دستمزد ثابت ماهیانه تعلق می گیرد به دو دسته تقسیم می شوند:

 مزایای مستمر

مزایایی که به جز حقوق پایه به کارکنان پرداخته می شود. مزایای مستمر هم می توانند در قالب افزایش حقوق نقدی و هم غیر نقدی باشند. مسکن سازمانی، اتومبیل، بن تهیه مواد غذایی یا سبدهای کالا و بسیاری از موارد این چنینی مزایای مستمر غیر نقدی و مواردی مثل حق ایاب و ذهاب، حق مسئولیت، حق کشیک یا موارد مشابه دیگر از مزایای مستمر نقدی هستند که البته همه این موارد باید با تشخیص کارفرما مشخص شوند.

مزایای غیر مستمر

مزایای غیر مستمر به عنوان اضافه کار به حقوق اضافه نمی شوند و تاثیری در آن ندارند. پاداش، عیدی آخر سال، هزینه تهیه پوشاک، هزینه درمان، حق مأموریت، بازخرید، دریافت مبالغ مرخصی های استفاده نشده برخی از مثال های مزایای غیر مستمر هستند که باید در محاسبات حقوق و دستمزد در نظر گرفته شود.

حق بن و مسکن

بر حسب میزان کارکرد هر فرد، به او حق بن تعلق می ‌گیرد. این مورد بر اساس جدول حقوق و دستمزد به هر فرد بر اساس هر تعداد ساعتی که در ماه کار کرده است، حق بن محاسبه می‌ گردد و این گونه نیست که همه افراد به میزان برابر حق بن را دریافت و از مزایای یکسانی برخوردار باشند. این مورد هم همانند رقم افزایش حقوق باید به توافق کارفرما و نیروی کار برسد.

همچنین امتیاز حق مسکن به کلیه کارکنان فارغ از داشتن مسکن شخصی، باید پرداخت شود.

حق بیمه

به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار یکی از وظایف زایل‌ ناشدنی کارفرما، بیمه کردن کارگران از اولین روز اشتغال آن ها در محل کار می باشد. پرداخت نکردن حق بیمه برای کارگران به سازمان مربوطه مستوجب جریمه و مجازات ‌هایی می باشد که در قانون کار آورده شده است.

 

حق اولاد و عائله مندی

بر طبق قانون اداره کل کار و رفاه اجتماعی، کارفرما موظف است به کارگران متاهل دارای فرزند حق اولاد و یا همان حق عائله‌ مندی پرداخت نماید که مبلغ آن برای هر یک از فرزندان شامل معادل ۱۰ درصد حداقل حقوق ماهانه سال جاری می باشد. البته با این شرایط که کارگر می بایست حداقل به مدت ۲ سال (۷۲۰ روز) سابقه بیمه نزد سازمان تأمین اجتماعی داشته باشد و فرزندان وی نیز شامل شرایط دریافت حق اولاد باشند. این امتیاز مشمول کسر حق ‌بیمه نیست.

حق اولاد برای فرزندانی که دارای شرایط ذیل باشند در نظر گرفته خواهد شد:

 • سن فرزندان کمتر از ۱۸ سال باشد
 • دختران بالای ۱۸ سال مجرد باشند
 • فرزندانی که به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل شامل پرداخت حق اولاد می شوند. در این مورد تحت تکفل بودن فرزند مورد شرط قرار نگرفته، بنابراین پرداخت حق اولاد به کارگر بیمه شده ای که فرزند بالای ۱۸ سال در حال تحصیل داشته باشد حتی در صورت ازدواج تعارضی با قانون ندارد.
 • فرزندانی که در اثر بیماری یا نقص عضو بر طبق گواهی کمیسیون های پزشکی قادر به کار نباشد.

حقوق و دستمزد

نحوه محاسبه اضافه کاری

اضافه کاری یکی از موضوعاتی است که در بین حسابداران اهمیت فراوانی دارد. استفاده از نیروی انسانی مازاد بر ساعت تعیین شده طبق قانون اداره کار و بر اساس توافق طرفین معادل ۴۰ درصد اضافه بر نرخ مزد عادی می‌باشد. محاسبه اضافه کاری شامل محدودیت در ساعت (حداکثر ۴ ساعت در روز و ۱۳۵ساعت در ماه) می‌باشد.

نحوه محاسبه حقوق شب کاری

در بسیاری از کارخانجات و مراکز تولیدی و بهداشتی و خدماتی سراسر  کشور، شاغلان مجبورند ساعاتی را در شب فعالیت داشته باشند. نحوه محاسبه حقوق شب کاری کارکنان به این صورت است که تعداد ساعت شب کاری شاغلان در ۱۳۵ درصد ضرب شده و نتیجه، در 220 ساعت کار در ماه ضرب می شود. عدد بدست آمده باید بر حقوق پایه شاغل تقسیم شود.

نکته ای که درباره محاسبه حقوق شب کاری شاغلان باید مد نظر شرکت ها و مؤسسات باشد، بر اساس ماده 58 قانون اشتغال به ازای هر ساعت فعالیت شبانه شاغلان غیر نوبتی، بایستی 35 درصد اضافه بر مزد ساعت فعالیت عادی به کارگران تعلق بگیرد. در این ماده قانونی به کارگران غیر نوبتی اشاره شده است. یعنی اگر ساعت کار رسمی کارگری شیفت شب باشد، حقوق شب کاری به وی تعلق نمی گیرد. چرا که ساعت فعالیت رسمی او شب بوده و در صبح عملکردی نداشته است.

نحوه محاسبه حقوق شیفت های کاری

در بسیاری از واحد های تولیدی، به دلایل مختلف چون نوع کار، تنوع بالای محصولات و غیره، کارگران به صورت نوبتی کار می کنند. مطابق قانون کار، کار نوبتی کاری است که در طول ماه گردش دارد و نوبت های آن در صبح، عصر یا شب واقع شود.

اگر کارگری نوبت کار باشد سه حالت زیر ممکن است روی دهد:

 • اگر نوبت کاری در صبح و عصر واقع شود، ۱۰% علاوه بر دستمزد عادی به عنوان فوق العاده نوبت کاری تعلق می گیرد.
 • اگر نوبت کاری در صبح و عصر و شب واقع شود، ۱۵% علاوه بر دستمزد عادی به عنوان فوق العاده نوبت کاری تعلق می گیرد.
 • اگر نوبت کاری در صبح و شب و یا عصر و شب واقع شود، ۲۲٫۵% علاوه بر دستمزد عادی به عنوان فوق العاده نوبت کاری تعلق می گیرد.

نکته قابل توجه این است که ساعات نوبت کاری اگرچه ممکن است از ۸ ساعت در شبانه روز و ۴۴ ساعت در هفته تجاوز کند اما نباید از ۱۷۶ ساعت در چهار هفته بیشتر شود.

 

نحوه محاسبه مزایای سنوات و عیدی کارگران

در پایان هر دوره مالی یا در پایان هر فصل مبالغی تحت عنوان عیدی و یا پاداش به کارگران و کارکنان پرداخت می شود. این مبلغ پس از کسر معافیت های قانونی به مجموع درآمد سالانه حقوق بگیران اضافه و مشمول مالیات بر اساس جدول قانون مالیات های مستقیم خواهد شد.

حداقل مبلغ عیدی و پاداش کارگران معمولا در پایان هر سال توسط هیئت دولت تعیین می شود اما هیئت مدیره ها مجازند که مبالغ دیگری تحت عنوان پاداش حسن انجام کار به کارگران پرداخت کنند.

حقوق و دستمزد

کسورات قانونی حقوق و دستمزد

کسورات حقوق و دستمزد را می توان به دو دسته تقسیم نمود: کسورات قانونی مثل مالیات و حق بیمه اجتماعی و کسورات توافقی مثل اقساط وام مسکن و بدهی به شرکت تعاونی و مساعده سازمان مربوطه که با توافق کارگر و کارفرما انجام می گیرد. کسورات حقوق و دستمزد برای کارفرما به عنوان یک بدهی مطرح می شود و باید ظرف مدت مقرر به مراجع ذیربط پرداخت نماید.

محاسبه مالیات حقوق و دستمزد

محاسبه مالیات از دسته کسورات قانونی حقوق و دستمزد است. نرخ مالیات حقوق و دستمزد به صورت سالانه توسط سازمان های مرتبط مشخص می شود و با میزان دریافتی کارکنان ارتباط دارد.

در ایران کارفرمایان موظفند بر مبنای جدول مندرج در ماده 131 قانون، مالیات های مستقیم بخشی از پرداختی کارکنان خود که مشمول مالیات بر حقوق می شود را کسر و تا مدت زمان تعیین شده (آخرین روز ماه بعد از ماه مذکور) به شماره حساب های تعیین شده وزارت امور اقتصاد و دارایی واریز نمایند که در صورت عدم پرداخت مشمول جریمه خواهند بود.

حق بیمه تأمین اجتماعی

حق بیمه از دیگر کسورات حقوق و دستمزد است که برای اعطای خدمات بیمه تأمین اجتماعی به کارکنان در حسابداری حقوق و دستمزد در نظر گرفته می شود. حق بیمه در مجموع 30 درصد از جمع حقوق و مزایای کارکنان است که از این 30 درصد، 7 درصد توسط شخص و 23 درصد توسط کارفرما پرداخت می شود.

 

وجوه مشمول کسر حق بیمه از فیش حقوقی کارگر

موارد مشمول بیمه حقوق و دستمزد بسیار متعدد است و می توان گفت تمامی وجوه و مزایایی که چه به صورت نقدی و چه غیر نقدی تحت هر عنوانی به کارگران پرداخت می شود، از موارد مشمول بیمه حقوق و دستمزد خواهد بود. این موارد مشمول بیمه می تواند تحت عناوینی مثل مزد، دستمزد، کارمزد، کارآموزی و … باشد، به طور کلی مبالغ پرداختی طبق قانون که مشمول کسر حق بیمه است به شرح زیر می باشد:

 • حقوق و دستمزد و کارمزدها
 • فوق العاده های شغلی کارگران
 • هر نوع اضافه کاری شامل شب کاری و نوبت کاری
 • هر گونه فوق العاده خارج از مرکز
 • هر گونه فوق العاده انجام کارهای سخت و زیان بار
 • هر گونه هزینه خواروبار و مسکن
 • هر گونه مزد ایام تعطیل و مرخصی استحقاقی
 • هر گونه فوق العاده های ثابت
 • هر گونه پاداش به جز مواردی که مشمول کسر حقوق بیمه نیستند

وجوه معاف از  کسر حق بیمه

در این میان خدماتی نیز برای کارگران و کارکنان ارائه می شود که از موارد مشمول بیمه حقوق و دستمزد نبوده و معاف از کسر حق بیمه می باشند. این خدمات به شرح زیر است:

 • باز خرید ایام مرخصی
 • کمک هزینه اولاد
 • هزینه سفر و فوق العاده مأموریت ها
 • عیدی و پاداش نهضت سواد آموزی
 • حق شیر
 • پاداش افزایش تولید
 • خسارت اخراج و مزایای پایان کار
 • حق همسر که در اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت به کارکنان دولت که مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند، پرداخت می شود.

رقم افزایش حقوق در سال جدید

افزایش رقم حقوق از موضوعاتی است که هر ساله کارمندان شامل آن می ‌شوند. رقم حداقل افزایش حقوقی که هر سال توسط اداره کار اعلام می ‌شود برای افرادی است که هر سال طبق قراردادشان حداقل حقوق را دریافت می ‌کرده‌اند. هر سال درصدی برای افزایش حقوق توسط وزارت کار اعلام می ‌شود که البته این میزان افزایش، باید طبق توافق کارفرما و نیروی کار باشد.

 فیش حقوقی

فیش حقوقی آنلاین

گاهی اوقات پیش می آید که کارمندان عزیز قصد دریافت فیش حقوقی خود را داشته باشند. خوشبختانه با گسترش روند فعالیت های الکترونیکی در رابطه با شرکت ها و سازمان ها امکان دریافت فیش حقوقی به صورت غیر حضوری فراهم شده است و افراد می توانند به راحتی و با مراجعه به سامانه فیش حقوقی کارگزینی آنلاین اقدام به دریافت و چاپ فیش حقوقی خود کنند. لازم به ذکر است که هنوز هم دریافت فیش حقوقی از روش حضوری امکان پذیر است، اما با توجه به راحتی روند دریافت این فیش از سامانه فیش حقوقی ، بهتر است که افراد با کمک این سامانه اقدام به دریافت فیش حقوقی خود نمایند

نرم افزار صدور فیش حقوقی قسمتی از برنامه مدیریت سازمانی شرکت کارگزینی آنلاین می باشد و قابلیت پشتیبانی از انواع فایل های برنامه های حقوق دستمزد رایج در بازار را نیز دارد در حالت کلی این سیستم با دریافت فیش حقوقی در قالب فایل اکسل فیش ها را در قالب جداول مشخص به کارتابل پرسنل ارسال میکند و به این صورت فیش ها بدون نیاز به چاپ به صورت ماهانه آرشیو می شوند و برنامه بصورت ریسپانسیو می باشد در هر زمان با موبایل ،تبلت و ... قابل مشاهده می باشند و خود فرد می تواند به صورت انواع فرمتهای فایلی چاپ کند.

نرم افزارهای صدور فیش حقوقی شامل چه امکاناتی هستند؟

تعریف پرسنل

امکان اصلاح و جابه‌جا کردن ستون‌ها

درج پرسنل در قالب فایل اکسل

امکان ایجاد دسترسی کاربر خاص

امکان جدول بندی فیش‌های حقوقی

امکان اصلاح و تغییر کلی یا تکی اطلاعات

آپلود و ارسال فیش حقوقی در قالب فایل اکسل

امکان درخواست پرسنل و ستون به صورت نامحدود

آرشیو سازی بر اساس سال مالی و ماه

اطلاع رسانی با پیامک

امکان ارسال پیام عمومی و خصوصی برای کاربران


فیش حقوقی دستگاه‌های دولتی

در بین دستگاه‌هی اجرایی، وزارت آموزش و پرورش به علت وسعت اداری وزارتخانه و تعداد بالای پرسنلی که دارد بیشترین‌ حقوق دریافتی را ثبت نموده است.
پس از آن دستگا‌ه‌هایی از قبیل سازمان امور مالیاتی، دیوان محاسبات کشور و گمرک دارای بیشترین دریافتی حقوق بوده‌اند. نهادهای حمایتی مثل امور ایثارگران، بنیاد شهید و کمیته امداد سهم قابل توجهی از بودجه جاری را به خود اختصاص داده‌اند.
با توجه به گزارشات خزانه‌داری، هزینه جاری برخی نهادها مثل سازمان تعزیرات حکومتی چندین برابر حقوقی بوده که به کل کارکنان یک وزارتخانه مثل وزارت نیرو یا وزرات راه و شهرسازی پرداخت شده است.
یا به طور مثال میزان تخصص حقوق به کارکنان نهاد ریاست جمهوری به اندازه ٣ وزارتخانه بوده است.

پس از بروزرسانی اطلاعات، خزانه‌داری کل کشور در مهرماه سال ٩٨، پرداخت‌های کل خود را به دو دسته پرداخت حقوق و کارکنان و هزینه‌های عمومی تقسیم کرد. وزارت آموزش و پرورش، سنگین‌ترین حجم فیش حقوقی را به دلیل داشتن تعداد پرسنل بالا در کل کشور به خود اختصاص داده و در خارج از دولت بیشترین هزینه‌های تخصصی به بنیاد شهید و امور ایثارگران تعلق داشته است.

فیش حقوقی دستگاه‌های اجرایی

پس از وزارت آموزش و پرورش، سازمان امور مالیاتی بیشترین حقوق را خزانه دولت دریافت می‌کند.
در این سازمان باتوجه به وظیفه ذاتی مودیان مالیاتی احتمالا حقوق کارکنان بیشتر از دیگر دستگاه‌های اجرایی است.
نکته جالب این که نهاد ریاست جمهوری از برخی از وزارتخانه‌ها همچون وزارت بهداشت و فرهنگ، سهم بیشتری از خزانه داشته است.
البته جالب این برخی از پرداختی‌ها مبهم و نامشخص است، یعنی ممکن است پرداختی از خزانه‌داری کل کشور به سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف صورت بگیرد اما علت آن ذکر نشود.

آیا امکان مشاهده فیش حقوق آنلاین وجود دارد؟

امکان مشاهده فیش حقوق آنلاین از طریق سایت تامین اجتماعی و سایت صندوق بازنشستگی کشور وجود دارد. تنها کافی است به سایت مورد نظر مراجعه کنید و اطلاعات مورد نیاز را وارد کنید تا محاسبه حقوق بازنشستگی و مشاهده فیش حقوق آنلاین برای شما امکان پذیر شود.
نحوه مشاهده فیش حقوق آنلاین در سایت تامین اجتماعی
بعد از ثبت نام در سایت تامین اجتماعی امکان مشاهده فیش حقوق آنلاین فراهم می شود. بعد از ثبت نام و ورود به صفحه کاربری به ترتیب روی گزینه های مستمری بگیران، فیش حقوقی مستمری بگیران و استعلام وضعیت دریافت مستمری یا مشاهده فیش حقوقی مستمری بگیران کلیک کنید.
 گزینه فیش حقوقی مستمری بگیران در این منو فعلا غیر فعال است اما گزینه مشاهده فیش حقوقی مستمری بگیران فعال می باشد. برای استفاده از این سرویس حتما باید اطلاعات درخواست شده از جمله شماره مستمری، سال، ماه و نوع پرداخت را وارد کنید و برای مشاهده فیش حقوق آنلاین گزینه جست و جو را کلیک کنید.
نحوه مشاهده فیش حقوق آنلاین در سایت صندوق بازنشستگی
در سایت صندوق بازنشستگی به آدرس باید در منوی صفحه اصلی روی گزینه خدمات بازنشستگان و دریافت فیش حقوقی کلیک کنید. به این ترتیب صفحه استعلام حقوق بازنشستگی باز می شود. لازم است برای مشاهده فیش حقوق آنلاین شماره دفتر کل، شماره ملی، شماره حساب و تاریخ فیش  و کد امنیتی سایت را وارد کنید و منتظر پاسخ سایت بمانید.
چند نکته
•    اگر در هنگام مشاهده فیش حقوق آنلاین به کمک کد ملی پيام خطا دریافت کردید، باید همراه با مدارک لازم به مدیریت های صندوق بازنشستگی مراجعه کنید.
•    اگر برای مشاهده فیش حقوق آنلاین شماره دفتر كل را نمی دانید، باید بدانید که این شماره در هنگام بازنشستگي توسط صندوق بازنشستگي كشوری به مستمری بگیر اختصاص داده شده است و در تمام حکم های ثبت شده است.
•    مستمری بگیران صندوق بازنشستگی برای مشاهده فیش حقوق آنلاین حتما باید کد ملی و شماره حساب خود را وارد کنند.
•    امکان مشاهده فیش حقوق آنلاین فقط برای دستگاه هايي كه حقوق بازنشستگان آنها به طور مستقيم از طرف صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت مي شود، فراهم است.

اطلاعات موجود در فیش حقوقی

بعد از مشاهده فیش حقوق آنلاین متوجه می شوید که این فیش شامل اطلاعات مختلفی از مزایا، کسورات و پرداخت های ماهانه به بازنشسته است. هر بازنشسته به تناسب شرایطی که برای بازنشستگی داشته است، اطلاعات فیش حقوقی مخصوص به خود را دارد. اقساط وام در شرایطی که وامی دریافت کرده باشید، میزان حق اولاد، عیدی و پاداش و ... همگی در فیش حقوقی مشخص می شوند.
مزایای بیمه تامین اجتماعی
داشتن بیمه برای هرشخص یکی از واجباتی است که هر کس باید به موقع به آن توجه کند و پیگیری های لازم را در مورد آن انجام دهد. اینکه حتما بیمه شما از نوع تامین اجتماعی و از مدل اجباری یا اختیاری باشد، خیلی مهم نیست، گرچه هر یک از این بیمه ها مزایای خاص خودشان را دارند و در بسیاری مواقع از سایر بیمه های موجود یک سر و گردن بالاتر هستند، اما در هر صورت اگر شما تحت پوشش بیمه شده اصلی بیمه تامین اجتماعی هستید، می توانید از اشکال دیگری برای بیمه کردن اختصاصی و شخصی خود استفاده کنید. به هر حال اینکه روی روزهای جوانی و روی گذر عمر خود سرمایه گذاری کنید، یکی از موضوعات بسیار مهمی است که هر کسی بدون هیچ سهل انگاری باید در زندگی خود به آن توجه داشته باشد. 
در سایت تامین اجتماعی بعد از مشاهده فیش حقوق آنلاین می توانید از تمام مزایای دریافتی و کسورات احتمالی باخبر شوید و جمع کل حقوق و جمع کل دریافتی را مشاهده کنید.

بیمه عمر

یکی از انواع بیمه هایی که شرکت های بیمه ای به کاربران خود ارائه می دهند، بیمه های عمر و سرمایه گذاری است. این شکل از بیمه را می توانید از بدو تولد برای فرزندان خود رد کنید تا فرزندان شما در هنگام جوانی و بلوغ هم از مزایای زود هنگام بازنشستگی استفاده کنند و هم از مزایای مختلفی برای تحصیل و ازدواج استفاده کنند.
 در این مدل از بیمه ها حق بیمه را خودتان بر اساس توان مالی که دارید، مشخص می کنید. این حق بیمه یا به صورت ماهانه دریافت می شود و یا به صورت سه ماه یک بار. مدت زمان سرمایه گذاری روی روزهای عمر در کمترین حالت ممکن از 10 سال آغاز می شود و تا سال های بالاتر نیز ادامه دارد. بدیهی است که هر چه سابقه حق بیمه بیشتر باشد، مزایای بیشتری نیز به بیمه شده پرداخت می شود. ارائه خدمات درمانی برای بیماری های خاص، ارائه وام بعد از گذشت مدت زمانی مشخص از عقد قرارداد بیمه و ارائه تسهیلات بسیار ویژه و کاربردی به مرور زمان و با افزایش سابقه حق بیمه امکان پذیر است. استفاده از این نوع بیمه نه تنها برای کودکان و فرزندان بسیار کاربردی است، بلکه زنان خانه دار و تمام افرادی که به نحوی در جایی کار نمی کنند و بیمه اجباری و یا اختیاری تامین اجتماعی برای آنها رد نمی شود، یکی از پر منفعت ترین کارهایی است که هر کس در زندگی شخصی خود می تواند انجام دهد.

برای مشاهده فیش حقوق آنلاین از روش های گفته شده بر اساس سازمانی که در آن فعال هستید اقدام کنید.در غیر این صورت می توانید از سامانه فیش حقوقی آنلاین برای مشاهده فیش حقوق خود اقدام کنید

مطالب مرتبط

1400/11/22
844
1400/11/12
24456
1400/11/12
27812
درباره سامانه کاگزینی آنلاین
سامانه کارگزینی آنلاین جهت ارائه خدمات به بخش کارگزینی شرکت های دولتی و خصوصی طراحی شده است و امکانات قابل توجهی را در راستای مکانیزه کردن این بخش ارائه می نماید.

© 2024 - کلیه حقوق مادی و معنوی به سامانه کارگزینی آنلاین تعلق دارد