بیمه

متن سوال :

با عرض سلام و خسته نباشید

آیا امکانش وجود دارد فردی بیمه را بصورت پراکنده از شرکت های مختلف از شعب مختلف بیمه  پرداخت شود و مجموع کارکرد 30 روز در ماه باشد؟

ارسال پاسخ
متن پاسخ
 • باطل کردن (Ctrl+Z)
 • تكرار عمل (Ctrl+Y)
 • برجسته (Ctrl+B)
 • مورب (Ctrl+I)
 • زير خط دار
 • خط زدن
 • تراز به چپ (Ctrl+L)
 • تراز به مرکز (Ctrl+E)
 • تراز به راست (Ctrl+R)
 • Keep Source Formatting
 • Merge Formatting
 • Keep Plain Text

ماده ۳۴ قانون تامین اجتماعی؛

«در صورتی که بیمه شده برای دو یا چند کارفرما کار کند هر یک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که می‌پردازند حق بیمه سهم‌بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.»
از مفاد این ماده بر می‌آید که امکان بیمه شدن فرد از دو جا ممکن میباشد البته این دستوری است که فرد برای دو یا چند کارفرما به طور جداگانه کار کند و هیچ یک از کارفرماها مکلف هستند که به نسبت حقوق و مزایایی که به کارگر خود می دهند سهم بیمه شده را نیز پرداخت کنند.
مبنای محاسبه سهم بیمه شده همان حداقل و حداکثر است که هر ساله بیمه تامین اجتماعی برای حقوق بیمه شدگان تعیین می کند که مطابق آن سقف و کف کارفرمایان مکلف هستند سهم خود از بیمه را مطابق حقوقی که به کارگر خود می‌دهند پرداخت نمایند.
توضیح بیشتری که می توان درباره حداقل حداکثر حقوق داد این است که اگر فرد حداقل دستمزد را دریافت نماید و مطابق آن حداقل بیمه را پرداخت نماید هنگام بازنشستگی حقوقی که دریافت می کند حداقل حقوقی که سازمان تامین اجتماعی به بازنشستگان پرداخت می نماید.
و اگر فرد بیش از حداقل حقوق دریافت کند و مطابق آن بیمه بیشتری پرداخت نماید سازمان تامین اجتماعی با محاسبه ۲ سال آخر مزد او، حقوق بازنشستگی  پرداخت می نماید.
با توجه به مواردی که بیان شد می توان گفت که اگر فرد در مکانی کار کند که سقف بیمه برای او پرداخت شود دیگر نیازی به کار در جای دیگری ندارد اما اگر جایی که کار میکند سقف حقوق و دستمزد را دریافت نکند میتواند با کار در کارگاه دیگر این مبلغ را به سقف موردنظر برساند چرا که اگر بیمه پرداختی به سقف تعیین شده نرسیده باشد کارگاه دوم و یا حتی یک سوم موظف به پرداخت حق بیمه و سهم خود می باشند، که این مورد می‌تواند در هنگام بازنشستگی، برای کارگر بسیار مفید باشد. چرا که فرد پس از بازنشستگی می تواند حقوق و مزایای بیشتری را از تامین اجتماعی دریافت نماید.
همچنین از مزایای دیگر پرداخت بیمه در حالت سقف می توان به مزایای آن در هنگام از کار افتادگی و بیکاری اشاره کرد که کارگر دستمزد و غرامت بیشتری را دریافت می نماید.
در پایان باید به این نکته اشاره کرد که پرداخت بیمه از دو جا موجب نمی شود که تعداد روزهای بیشتری برای فرد به عنوان بیمه ثبت شود برای مثال اگر فرد در مدت یک ماه ۲۵ روز برای یک کارگاه و ۱۵ روز برای کارگاه دیگری کار کند و در مجموع چهل روز در یک ماه کار کرده باشد و حق بیمه پرداخت کرده باشد برای او تنها و در نهایت سی و یک روز یعنی نهایت روز ‌های یک ماه، بیمه می شود و این پرداخت بیمه از دو جا باعث افزایش تعداد روزهای پرداختی حق بیمه نمی شود.
و همچنین چیزی که بسیار مسلم است فرد می تواند همزمان هم دارای بیمه تامین اجتماعی و هم دارای یکی از بیمه های خصوصی باشد و این امر هیچگونه  اختلالی ایجاد نمی کند.
پس به طور خلاصه می‌توانیم بگوییم دریافت‌بیمه از دو جا در صورتی می‌تواند مفید باشد که فرد در جای اولی که کار می کند حقوق دریافتی او حداکثر حقوق تعیین شده توسط بیمه تامین اجتماعی نباشد و بر این اساس بیمه ای که پرداخت میکند به سقف خود نرسد وگرنه در غیر این صورت پرداخت بیمه از دو جا برای فرد نمی تواند مزایای خاصی را به دنبال داشته باشد.
تاریخ پاسخ : 1401/03/22
درباره سامانه کاگزینی آنلاین
سامانه کارگزینی آنلاین جهت ارائه خدمات به بخش کارگزینی شرکت های دولتی و خصوصی طراحی شده است و امکانات قابل توجهی را در راستای مکانیزه کردن این بخش ارائه می نماید.

© 2024 - کلیه حقوق مادی و معنوی به سامانه کارگزینی آنلاین تعلق دارد