تعیین طبقه ورتبه وفق قانون ایثارگزان

متن سوال : اینجانب بامدرک فوق دیپلم ازبدوخدمت وسابقه ۲۸ سال خدمت رسمی دریک دستگاه دولتی وایثارگربیش از۶ ماه داوطلبانه ازجهت حکم کارگزینی درچه رتبه (پایه ارشد خبره وعالی)قرارمیگیرم وباتوجه به مدرک وایثارگری یک مقطع تحصیلی بالاترآیا پست سازمانی بالاتروامتیازاتم تغییرمیکنندتاریخ برفراری ف ق العاده ایثارازچه تاریخی محاسبه خواهدشد ضمنا ایاایثارگران شامل طبقه های محدودمیشوند؟واینکه آخرین طبقه ‌ دریافتی تاهنگام بازنشستگی چندمیباشدممنون 
ارسال پاسخ
متن پاسخ
 • باطل کردن (Ctrl+Z)
 • تكرار عمل (Ctrl+Y)
 • برجسته (Ctrl+B)
 • مورب (Ctrl+I)
 • زير خط دار
 • خط زدن
 • تراز به چپ (Ctrl+L)
 • تراز به مرکز (Ctrl+E)
 • تراز به راست (Ctrl+R)
 • Keep Source Formatting
 • Merge Formatting
 • Keep Plain Text
درباره سامانه کاگزینی آنلاین
سامانه کارگزینی آنلاین جهت ارائه خدمات به بخش کارگزینی شرکت های دولتی و خصوصی طراحی شده است و امکانات قابل توجهی را در راستای مکانیزه کردن این بخش ارائه می نماید.

© 2023 - کلیه حقوق مادی و معنوی به سامانه کارگزینی آنلاین تعلق دارد