مبلغ مزد یک ساعت اضافه کار سال ۱۴۰۰ چقدر است؟

متن سوال :

سلام وقت بخیر

مزد یک ساعت اضافه کار در سال ۱۴۰۰ چقدر است ؟

ارسال پاسخ
متن پاسخ
 • باطل کردن (Ctrl+Z)
 • تكرار عمل (Ctrl+Y)
 • برجسته (Ctrl+B)
 • مورب (Ctrl+I)
 • زير خط دار
 • خط زدن
 • تراز به چپ (Ctrl+L)
 • تراز به مرکز (Ctrl+E)
 • تراز به راست (Ctrl+R)
 • Keep Source Formatting
 • Merge Formatting
 • Keep Plain Text
فرمول محاسبه اضافه کار ۱۴۰۰
محاسبه اضافه کار بستگی به نرخ ساعت کاری دارد. برای محاسبه اضافه کار ابتدا می بایست نرخ یک ساعت کار عادی کارگر را محاسبه کرد و ۴۰ درصد دستمزد هر ساعت کار را به نرخ یک ساعت کار اضافه کرد.

به عبارت دیگر محاسبه نرخ اضافه کار برابر است با دستمزد یک ساعت کار معمولی ضرب در ۱.۴

در ذیل می توانید فرمول را به اختصار ببینید.

دستمزد یک ساعت اضافه کار = دستمزد یک ساعت کار روزانه + ۴۰ درصد از دستمزد یک ساعت
یا به عبارتی دیگر:

حقوق یک ساعت اضافه کار=۱.۴ × (حقوق یک ساعت کار عادی)
تاریخ پاسخ : 1401/02/23
درباره سامانه کاگزینی آنلاین
سامانه کارگزینی آنلاین جهت ارائه خدمات به بخش کارگزینی شرکت های دولتی و خصوصی طراحی شده است و امکانات قابل توجهی را در راستای مکانیزه کردن این بخش ارائه می نماید.

© 2024 - کلیه حقوق مادی و معنوی به سامانه کارگزینی آنلاین تعلق دارد