مبلغ خرید بیمه سربازی در سال 1400

متن سوال :
سلام.

مبلغ و نرخ خرید بیمه سربازی در سال 1400 چقدر است؟
ارسال پاسخ
متن پاسخ
 • باطل کردن (Ctrl+Z)
 • تكرار عمل (Ctrl+Y)
 • برجسته (Ctrl+B)
 • مورب (Ctrl+I)
 • زير خط دار
 • خط زدن
 • تراز به چپ (Ctrl+L)
 • تراز به مرکز (Ctrl+E)
 • تراز به راست (Ctrl+R)
 • Keep Source Formatting
 • Merge Formatting
 • Keep Plain Text
به موجب ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن، مصوب هیت وزیران میزان حق بیمه مدت خدمت نظام وظیفه ویا حضور داوطلبانه مشمولین بند ۴ به روش زیر محاسبه میشود :

هفت درصد میانگین حقوق ومزایای مبنای کسر حق بیمه ظرف آخرین دو سال قبل از تقاضا ضرب در مدت خدمت سربازی به ماه، تا سقف 30 ماه.
تاریخ پاسخ : 1400/10/16
درباره سامانه کاگزینی آنلاین
سامانه کارگزینی آنلاین جهت ارائه خدمات به بخش کارگزینی شرکت های دولتی و خصوصی طراحی شده است و امکانات قابل توجهی را در راستای مکانیزه کردن این بخش ارائه می نماید.

© 2024 - کلیه حقوق مادی و معنوی به سامانه کارگزینی آنلاین تعلق دارد