نحوه برگرداندن کسر تحصیل

متن سوال : در سال 99 بعضی از پرسنل به علت کمبود تحصیل از سوابق انها کسر شده است . امسال مدرک احراز شغل رو ارایه کردن فرمول و با تحوه محاسبه کسر تحصیلی که باید به مزد سنوات برگردد چگونه است؟ 
ارسال پاسخ
متن پاسخ
 • باطل کردن (Ctrl+Z)
 • تكرار عمل (Ctrl+Y)
 • برجسته (Ctrl+B)
 • مورب (Ctrl+I)
 • زير خط دار
 • خط زدن
 • تراز به چپ (Ctrl+L)
 • تراز به مرکز (Ctrl+E)
 • تراز به راست (Ctrl+R)
 • Keep Source Formatting
 • Merge Formatting
 • Keep Plain Text
سلام، قوانین و مقررات مرتبط با کسر تحصیلی برای پرسنل دولتی ممکن است تغییر کرده باشد. عموماً در صورت عدم داشتن مدرک تحصیلی مورد نیاز برای یک شغل، می‌تواند به دلیل کمبود تحصیل، مدتی از مزد سنوات آن پرسنل کسر شود.
تاریخ پاسخ : 1402/05/09
درباره سامانه کاگزینی آنلاین
سامانه کارگزینی آنلاین جهت ارائه خدمات به بخش کارگزینی شرکت های دولتی و خصوصی طراحی شده است و امکانات قابل توجهی را در راستای مکانیزه کردن این بخش ارائه می نماید.

© 2024 - کلیه حقوق مادی و معنوی به سامانه کارگزینی آنلاین تعلق دارد