مرخصی روزانه

متن سوال : آیا کارفرمایان  می‌توانند کل مرخصی کارگر را صفر کرده وپول آنرا بپردازند درصورتی که کارگر در همان مجموعه درحال کار میباشد
ارسال پاسخ
متن پاسخ
 • باطل کردن (Ctrl+Z)
 • تكرار عمل (Ctrl+Y)
 • برجسته (Ctrl+B)
 • مورب (Ctrl+I)
 • زير خط دار
 • خط زدن
 • تراز به چپ (Ctrl+L)
 • تراز به مرکز (Ctrl+E)
 • تراز به راست (Ctrl+R)
 • Keep Source Formatting
 • Merge Formatting
 • Keep Plain Text

مانده مرخصی به مرخصی های استحقاقی استفاده نشده کارگران در طول سال اتلاق می گردد، که امکان تسویه و دریافت حق مرخصی و یا انتقال قسمتی از ان را به سال بعد برای کارگران فراهم می کند. طبق ماده ۶۶ قانون کار، ۹ روز از مانده مرخصی استحقاقی کارگران، برای سنوات سال بعد ذخیره می شود. منظور از سال در این مقاله سال کاری کارگران می باشد که از تاریخ شروع به کار ان ها محاسبه می شود. هر چند در برخی از سازمان ها جهت سهولت محاسبات مالی، عرف و روال سال تقویمی می باشد. 

طبق ماده ۶۶ قانون کار با توجه به مواردی که در بالا به ان اشاره شده است، بازخرید مرخصی در زمان اشتغال کارگر در همان سازمان، قانوناً مورد پیدا نمی کند با توجه به اینکه ۹ روز از مرخصی به سال بعد انتقال پیدا می کند، بنا به اصل تطابق هزینه با درآمدهای همان دوره، مانده مرخصی هرسال را در پایان همان سال تحت عنوان ذخیره باقی‌مانده مرخصی استفاده‌ نشده پرسنل، در حساب‌ها ثبت می کند. در مواردی که در زمان اشتغال، بازخرید مرخصی صورت گیرد، دریافتی کارگران بدهی به کارفرما محسوب می شود. ۱۷ روز باقی مانده از این مرخصی در مورادی که کارگر به کارهای سخت مشغول نباشد اجبارا باید مورد استفاده قرار گیرد

تاریخ پاسخ : 1401/02/26
درباره سامانه کاگزینی آنلاین
سامانه کارگزینی آنلاین جهت ارائه خدمات به بخش کارگزینی شرکت های دولتی و خصوصی طراحی شده است و امکانات قابل توجهی را در راستای مکانیزه کردن این بخش ارائه می نماید.

© 2024 - کلیه حقوق مادی و معنوی به سامانه کارگزینی آنلاین تعلق دارد