فیش حقوقی تامین اجتماعیروش های دریافت فیش حقوقی تامین اجتماعی و معرفی کامل جزئیات آن

تامین اجتماعی

افرادی هستند که هر ماه برای آن‌ها فیش حقوقی صادر می‌شود و باید با توجه به سازمانی که در آن فعالیت می‌کنند یا بازنشسته آن هستند به سامانه الکترونیکی فیش حقوقی مراجعه و آن را دریافت نمایند. به درخواست گروهی از نمایندگان کارگران این اقدام انجام شد که همه واریزی‌ها و دریافتی‌های ماهیانه کارگران و مشمولان قانون کار به حساب آن‌ها نزد بانک واریز شود تا در این حالت و بدون پرداخت دستی حقوق و دستمزد سوءاستفاده‌های احتمالی در این بخش به حداقل برسد….


فیش حقوقی سندی است که میزان مبلغ دریافتی کارمندان، کارگران و کلیه افراد شاغل را در ماه نشان می‌دهد. البته در افرادی که دارای شغل دولتی هستند رایج می‌باشد و افراد دارای شغل آزاد اکثرا از ارائه فیش حقوقی دقیق خودداری می‌کنند. رسیدگی به حقوق و دستمزد معمولا شامل فرستادن فیش پرداخت حقوق به کارمندان است. این فیش لیستی است که شامل فهرستی از کارکنان یک شرکت یا بنگاه اقتصادی می‌باشد و در اصل برای مشخص شدن مقدار پولی که به کارکنان پرداخت می‌شود، فیش حقوقی صادر می‌کنند. افراد شاغل در وزارت آموزش و پرورش فرهنگیان، کارمندان شاغل در ادارات، دانشگاه‌ها، نیرو‌های مسلح و … افرادی هستند که هر ماه برای آن‌ها فیش صادر می‌شود و افراد باید با توجه به سازمانی که در آن فعالیت می‌کنند یا بازنشسته آن هستند به سامانه الکترونیکی فیش حقوقی مراجعه و آن را دریافت نمایند. 

فیش حقوقی تامین اجتماعی چیست و چه کاربردی دارد؟

فیش حقوقی

به درخواست گروهی از نمایندگان کارگران این اقدام انجام شد که همه واریزی‌ها و دریافتی‌های ماهیانه کارگران و مشمولان قانون کار به حساب آن‌ها نزد بانک واریز شود تا در این حالت و بدون پرداخت دستی حقوق و دستمزد سوءاستفاده‌های احتمالی در این بخش به حداقل برسد.

قطعاً شما هم از این موضوع اطلاع دارید که بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی جهت دریافت مستمری بازنشستگی خود، بایستی تا به صورت ماهیانه حق بیمه خودشان را به سازمان بپردازند. با واریزی این حق بیمه و رسیدن به حداقل سابقه پرداخت پیش از دوران بازنشستگی یا رسیدن به سن مقرر آمده در قوانین تامین اجتماعی، می‌تواند مستمری بازنشستگی خود را دریافت کنند.

برطبق قانون سازمان بیمه تامین اجتماعی، تعریف بازنشستگی این طور آمده که: “بازنشستگی به معنای عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی در این قانون” همانطور که خودتان هم از این موضوع اطلاع دارید، پس از آن که بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی به سن یا به شرایط مقرر شده و لازم برای بازنشستگی که در ادامه مفصل به آن‌ها می‌پردازیم می‌رسند، مستمری بازنشستگی خود را دریافت می کنند.


زمان دریافت فیش حقوقی تامین اجتماعی


در اصل به عبارت دیگر می‌شود گفت که حق بیمه‌های کسر شده از حقوق فرد در طول سال‌های اشتغال پس از دوران بازنشستگی به شکل مستمری ماهانه به افراد پرداخت می‌شود. برطبق قانون تامین اجتماعی جهت فرا رسیدن و احراز بازنشستگی دو نکته ویژه و بسیار مهم مد نظر قرار می گیرد:

1) رسیدن به سنی که در قانون مقرر شده؛ بر طبق قانون کشور ایران برای مردان شصت سال و برای زنان پنجاه و پنج سال در نظر گرفته شده است.

2) برخوردار بودن از سنوات پرداخت حق بیمه ماهانه به مقدار مشخص شده طبق قانون

البته این قانون دارای استثنائاتی هم است. از جمله آن که اگر فردی سی سال تمام برخوردار از سابقه پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی باشد، و این در حالتی باشد که سن مردان به پنجاه سالگی و سن زنان به چهل و پنج سالگی رسیده باشد، این توانایی را دارند تا تقاضای بازنشستگی کنند. همین طور افرادی که دارای 35 سال سابقه پرداخت حق بیمه باشند، این پیش برفرض برایشان در نظر گرفته شده است که بدون داشتن شرایط سنی بازنشست شوند.

فیش مستمری بازنشستگی از لحظه‌ای محاسبه و پرداخت می‌گردد که سازمان بیمه تامین اجتماعی، ترک کار بیمه شدگان را به کارفرمای ایشان اعلام نماید. لازم به ذکر است، درباره افرادی که کارفرما ندارند یا این که جزء مشاغل آزاد یا حتی بیمه شدگان اختیاری قرار می‌گیرند، مستمری بازنشستگی آن‌ها از زمانی پرداخت خواهد شد که بازنشستگی آن‌ها مورد تایید شعبه بیمه تامین اجتماعی قرار بگیرد.

پس از شروع پرداخت مستمری، بازنشستگان اگر تمایل داشته باشند می‌توانند، فیش خود را بر روی سامانه تامین اجتماعی استعلام کرده و پرینت بگیریند. اما پیش از این کار ابتدا لازم است که در سامانه تامین اجتماعی ثبت نام کنند. در ادامه شما را با مراحل دریافت فیش حقوقی آشنا می‌شویم.

فیش

فیش حقوقی شامل چه مواردی است؟

فیش‌های حقوقی شامل اطلاعات نام برده در زیر هستند.

حقوق مبنا

افزایش سنواتی

فوق العاده شغل

فوق العاده سختی شرایط محیط کار

فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی

فوق العاده محل خدمت

فوق العاده محرومیت از روستا

فوق العاده جذب مناطق محروم

فوق العاده جذب مشاغل

فوق العاده ویژه

حداقل دریافتی

کمک هزینه عائله‌مندی

کمک هزینه اولاد

فوق العاده برجستگی


به توضیح مختصری از عناوین گنجانده شده در فیش حقوقی تامین اجتماعی 1400 خواهیم پرداخت:

🔍 حقوق مبنا

مبلغی است که افراد مختلف با توجه به گروه شغلی مربوطه با توجه به مبلغ تعیین شده از سوی دولت (طی یک جدول به طور سالیانه) دریافت می‌کنند.

🔍 افزایش سنواتی

مبلغی است که بر اساس حقوق سال قبل و از طریق نتایج ارزشیابی سالانه قابل محاسبه می‌باشد.

🔍 فوق‌العاده شغل

مبلغی است که با توجه به مدرک تحصیلی و نوع شغل تعیین می‌گردد. به طور مثال افراد شاغلی که مدرک تحصیلی بالاتری نسبت به دیگر همکاران خود دارند درصدی افزایش حقوق دارند.

🔍 فوق‌العاده شغل

مبلغی است که با توجه به مدرک تحصیلی و نوع شغل افراد شاغل تعیین می‌شود.

🔍 فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار

مبلغی است که با توجه به حقوق مبنا و شرایط کاری افراد مختلف بسته به شرایطی که در آن به ایفای شغل می‌پردازند متفاوت می‌باشد.

🔍 فوق‌العاده محرومیت از تسهیلات زندگی

مبلغی است که با توجه به حقوق مبنای گروه‌های شغلی و با توجه به درجه محرومیت از تسهیلات زندگی باتوجه به محل زندگی در مناطق و شهرستان‌های مختلف متفاوت می‌باشد.

🔍 فوق‌العاده محل خدمت

مبلغی است که با توجه به حقوق مبنا و در صورت انتقال محل کار از یک شهرستان به شهرستان دیگر به افراد پرداخت می‌شود.

🔍 فوق‌العاده محرومیت از روستا

مبلغی است که بر اساس یک جدول خاص و با توجه به درجه روستا، گروه و مدرک تحصیلی مشخص می‌گردد.

🔍 فوق‌العاده جذب مناطق محروم

مبلغی است که به افراد شاغل در مناطق محروم پرداخت می‌گردد.
میزان این پرداختی برای افراد غیر بومی شاغل در این مناطق 5٪‏ بیشتر است.


🔍 فوق‌العاده جذب مشاغل

مبلغی است که با توجه به درصد تعیین شده، از طریق فرمول (فوق‌العاده شغل+افزایش سنواتی+حقوق مبنا) تعیین می‌گردد.

🔍 فوق‌العاده ویژه

مبلغی است که ازطریق فرمول (فوق‌العاده جذب+فوق‌العاده شغل+افزایش سنواتی+حقوق مبنا) محاسبه و به افرادی که مشمول آن می‌باشند پرداخت می‌شود.

🔍 حداقل دریافتی

در صورتی که مبلغ حقوق و فوق‌العاده دریافتی در هرساله به میزان مبلغ تعیین شده تحت عنوان حداقل حقوق توسط وزارت کار یا دولت نرسد، مابه‌التفاوت آن تحت عنوان حداقل دریافتی به افراد پرداخت می‌شود.


🔍 کمک هزینه عائله‌مندی

مبلغی است که به افراد شاغل متأهل به صورت ماهیانه پرداخت می‌شود.

🔍 کمک هزینه اولاد

به افراد شاغل خانم یا آقا دارای حداکثر دو فرزند (ممکن است بیشتر هم باشد) این مبلغ به عنوان کمک هزینه پرداخت می‌شود.

🔍 فوق‌العاده برجستگی

10 تا 20 درصد از حقوق مبنای افراد شاغلی که بالاترین نمره ارزشیابی را کسب نموده‌اند به مدت یکسال قابل پرداخت می‌باشد.


جدول فیش حقوقی تامین اجتماعی شاغلین در سال 1400


در جدول افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، به تفاوت فیش حقوقی بازنشستگان در سال 1399 و 1400 پرداخته‌ایم. همچنین می‌توانید شاهد میزان افزایش حقوق بازنشتگان تامین اجتماعی در سال جدید باشید.


احکام جدید بازنشستگان کشوری، در جدول زیر آمده است:
ردیفشرح۱۳۹۹۱۴۰۰
۱حداقل دستمزد روزانه۶۳۶,۸۰۹۸۸۵,۱۶۵
۲حداقل دستمزد ماهیانه۱۹,۱۰۴,۲۷۰۲۶,۵۵۴,۹۵۰
۳حق مسکن ماهیانه۳,۰۰۰,۰۰۰۴,۵۰۰,۰۰۰
۴حق بن نقدی (کمک هزینه اقلام مصرفی)۴,۰۰۰,۰۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰
۵حق اولاد (یک فرزند)۱,۹۱۰,۴۲۷۲,۶۵۵,۴۹۵
۶حق اولاد (دو فرزند)۳,۸۲۰,۸۵۴۵,۳۱۰,۹۸۴
۷حق سنوات ماهانه(شرط: داشتن حداقل یک سال سابقه کار)۱,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۰۰,۰۰۰
۸مجموعه دریافتی افراد مجرد (بدون سابقه کار)۲۶,۱۰۴,۲۷۰۳۷,۰۵۴,۹۵۰
۹مجموعه دریافتی افراد متاهل با یک فرزند (بدون سابقه کار)۲۸,۰۱۴,۶۹۷۳۹,۷۱۰,۴۴۵
۱۰مجموعه دریافتی افراد متاهل با دو فرزند (بدون سابقه کار)۲۹,۹۲۵,۱۲۴۴۲,۳۶۵,۹۴۰


نمونه فیش حقوقی تامین اجتماعی
به عنوان حسن ختام این مقاله از پیشخوان 24 در پایان، برای مشاهده فیش حقوقی بازنشستگان، تصویر یک نمونه از آن را در زیر آورده‌ایم. ما قصد داشتیم تا با مراحل گفته شده در این مطلب، بتوانیم شما را در کوتاه‌ترین زمان ممکن و بدون دردسر اضافی به مقصودتان برسانیم. در نظر داشته باشید که همانطورکه گفته شد، اگر به هر دلیلی نتوانستید از طریق مراحل غیر‌حضوری بالا، موفق به دریافت فیش بشوید، می‌توانید با مراجعه حضوری به یکی از کارزاری‌ها یا دفاتر رسمی تامین اجتماعی، فیش حقوقی خود را تهیه نمایید.


تصویر زیر نیز در واقع، نمونه‌ای از یک فیش حقوقی است که ارکان آن پیشتر در جدول بالا فهرست شده است:

نمونه فیش حقوقی
روش‌های دریافت فیش حقوق بارنشستگان و مستمری بگیران

بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان می توانند با بهره‌گرفتن از روش‌های زیر، جهت اقدام به دریافت فیش حقوقی بازنشستگی تامین اجتماعی، عمل نمایند:🔹 ورود به سامانه دریافت فیش و احکام بازنشستگان تأمین اجتماعی

🔹 از طریق نرم افزار فیش حقوقی تأمین اجتماعی

🔹 کد دستوری USSD

🔹 مراجعه حضوری

🔹 برنامه کاریار

نحوه ثبت نام و بازیابی گذرواژه در سیستم غیر حضوری :


نکات قابل توجه:

- توجه داشته باشید شماره تلفن همراه وارد شده صرفاً می بایست متعلق به شخص شما( مستمری بگیر محترم) باشد. در غیر اینصورت جهت فعال سازی کاربری مراجعه به شعبه الزامی می باشد.

- در قسمت سوالات امنیتی میبایست هر سه سوال متفاوت را با پاسخ های متفاوت وارد نمائید.

- مستمری بگیر گرامی در حفظ و نگهداری رمز (گذر واژه ) خود دقت نمائید، مسئولیت افشای رمز و هرگونه سوء استفاده از آن بعهده شما می باشد.

- این خدمت رایگان و به صورت 24 ساعته می باشد.دریافت گذرواژه فیش حقوقی تامین اجتماعی

همان طور که در تصویر زیر می‌بینید، با وارد کردن مشخصات خود نظیر کدملی، شماره تلفن همراه و مشخصات شناسنامه می‌توانید در سایت سازمان ثبت نام کنید و گذرواژه ورود دریافت نمایید.

گذرواژهنکته: برای بازیابی رمز عبور فراموش شده هم باید از کدملی و شماره تلفنتان کمک بگیرید. بعد از وارد کردن کد ملی و شماره موبایل خود، پیامکی به شما ارسال می‌شود. این پیامک رمز عبور مجدد شماست

رمز
برای این امر باید وارد بخش “فراموشی گذر واژه” شوید.


فراموشی گذرواژههمان طور که ملاحظه می‌نمایید، با وارد کردن کد ملی و روش بازنشانی گذرواژه (پیامک یا سوالات امنیتی)، سایت به شما گذرواژه جدید می‌دهد.


فراموشی


بعد از مشخص کردن روش دریافت گذرواژه ( پیامک یا سوالات امنیتی) موفق به دریافت رمز عبور جدید می‌شوید.
دانلود برنامه فیش حقوقی تامین اجتماعیسازمان تامین اجتماعی برای راحتی بیمه شدگان خود جهت مشاهده فیش حقوقی نرم افزار فیش حقوقی تامین اجتماعی را برای موبایل طراحی و ارائه نموده است که بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی به صورت آنلاین در هر لحظه و هر مکان بتوانند فیش حقوقی خود را از این سازمان مشاهده و دریافت نمایند.
سازمان تامین اجتماعی با توجه به بیمه شدگان قابل توجهی که تحت پوشش خود دارد نسبت به الکترونیکی شدن پیش رفته هر چه راحت تر بیمه شدگان به فیش های حقوقی خود اقدام به طراحی اپلیکیشنی برای ارائه فیش حقوقی به صورت غیر حضوری نموده است.

این نرم افزار که امکان دسترسی به فیش حقوقی را در اختیار کاربران خود قرار داده است بسیاری از خدمات دیگر را نیز به صورت آنلاین و بدون نیاز به صرف وقت و هزینه را ارائه کرده است.

از آنجا که امروزه اکثریت مردم جامعه به تلفن همراه هوشمند دسترسی دارند، نصب و استفاده از این برنامه می تواند در هر لحظه امکان دسترسی به فیش حقوقی را برای آن ها فراهم آورد. در ادامه به توضیحات کاملی در خصوص دانلود نرم افزار فیش حقوقی تامین اجتماعی پرداخته شده است.

دانلود برنامه فیش حقوقی تامین اجتماعی

بیمه شدگان سازمان بیمه تامین اجتماعی جهت دانلود مستقیم برنامه فیش حقوقی تامین اجتماعی برای اندروید و ورود با موبایل به این اپلیکیشن، می توانند بر روی لینک دکمه ( دانلود اپلیکیشن فیش حقوقی تامین اجتماعی برای اندروید ) در کادر زیر کلیک کرده و برنامه فیش حقوقی تامین اجتماعی برای اندروید را مستقیما دانلود و بر روی موبایل اندروید خود نصب نمایند.

کاربران سازمان تامین اجتماعی برای دسترسی راحت به برنامه فیش حقوقی تامین اجتماعی نیز می توانند از سایت tamin.ir جهت دانلود این نرم افزار اقدام نمایند.

نحوه مشاهده فیش حقوقی در برنامه فیش حقوقی تامین اجتماعی

فیش

بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می توانند از برنامه فیش حقوقی تامین اجتماعی یا همان نرم افزار تامین اجتماعی من برای دریافت فیش حقوقی خود استفاده کنند و از دیگر خدمات مورد نیاز خود مانند سوابق بیمه تامین اجتماعی برخوردار شوند. در ادامه راهنمای تصویری جهت دریافت فیش حقوقی با موبایل در این نرم افزار آمده است.


کاربران برای مشاهده فیش حقوقی خود می توانند پس از دانلود و نصب برنامه فیش حقوقی تامین اجتماعی به محض وارد شدن به برنامه وارد صفحه زیر شوند.
همانطور که در تصویر آمده است کاربران با انتخاب گزینه مستمری بگیری با وارد نمون کد ملی و شماره مستمری خود می توانند فیش حقوقی ماه جاری و حتی ماه ها ی قبل را نیز دریافت نمایند.

سوالات متداول


1- ✔️در برنامه فیش حقوقی تامین اجتماعی می توان فیش حقوقی ماه های قبل را مشاهده کرد؟
✔️بله، در برنامه فیش حقوقی تامین اجتماعی امکان دسترسی به فیش حقوقی ماه های قبل نیز وجود دارد که در متن مقاله به آن اشاره شده است.

2- ✔️برنامه فیش حقوقی تامین اجتماعی خدمات دیگری بجز دریافت فیش حقوقی ارائه می دهد؟
✔️بله، با دانلود و نصب اپلیکیشن فیش حقوقی تامین اجتماعی کاربران می توانند از خدمات دیگر آن نیز بهره مند شوند که در متن مقاله نحوه دانلود آن آمده است.

3- ✔️در برنامه فیش حقوقی تامین اجتماعی می بایست برای مشاهده فیش حقوقی چه اطلاعاتی وارد شود؟
✔️در این برنامه برای مشاهده فیش حقوقی داشتن کد ملی و شماره مستمری کافی است که در متن مقاله نیز آورده شده است.

مطالب مرتبط

درباره سامانه کاگزینی آنلاین
سامانه کارگزینی آنلاین جهت ارائه خدمات به بخش کارگزینی شرکت های دولتی و خصوصی طراحی شده است و امکانات قابل توجهی را در راستای مکانیزه کردن این بخش ارائه می نماید.

© 2024 - کلیه حقوق مادی و معنوی به سامانه کارگزینی آنلاین تعلق دارد