جدول حقوق و دستمزد سال 1401 با جزئیات کامل


حقوق

حداقل حقوق و مزایا سال ۱۴۰۱ چقدر خواهد بود؟

حالا که به انتهای سال نزدیک هستیم و باز هم بازار گمانه‌زنی‌ها برای رقم حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران داغ شده است تمام کارمندان می خواهند بدانند پایه حقوق آنها چه میزان افزایش خواهد داشت و آیا این مبلغ می‌تواند مخارج زندگی و معیشت آنها را تأمین کند.

پس ما در سامانه کارگزینی آنلاین تصمیم گرفتیم تا قبل از اعلام شورای عالی کار، هیأت دولت و مجلس، درباره حدس‌ها و گفته‌ها مسئولین در مورد رقم حقوق ۱۴۰۱ صحبت نماییم.
در سال 1400 با تصویب مجلس و دولت، حقوق کارکنان و بازنشسته‌ها با افزایش ۲۵ درصدی همراه گردید و اینگونه حداقل مبلغ آن به ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. درصورتی که این افزایش در سال ۹۹ برابر با ۱۵ درصد بود و طی مصوبه مجلس حداقل پرداختی به کارکنان و بازنشستگان ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین گردیده بود.
اما جزئیات نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱ میزان دریافتی افراد به صورت پلکانی از ۵ درصد تا ۲۹ درصد افزایش خواهد داشت و به این گونه درصد افزایش حقوق برای تمام افراد یکسان نخواهد بود. به این ترتیب و براساس بودجه سال ۱۴۰۱ حقوق افرادی که از متوسط حقوق کمتر می‌گیرند از حقوق افرادی که از متوسط بیشتر می‌گیرند، بیشتر رشد خواهد داشت و در نتیجه فاصله حقوق برای تمام افراد کم می شود و دیگر شاهد شکاف حقوق و دستمزد میان کارکنان نخواهیم بود.

بنابراین حداقل و پایه حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۱ برای کارمندان و کارگران با ۲۹% رشد از ۳ میلیون و پانصد هزار تومان به ۴ میلیون و پانصد هزار تومان افزایش می‌یابد

حقوق 1401

حقوق 1401 کارگران

در پایان سال 1400 حداقل حقوق اداره کار برای سال 1401 تعیین گردید. حداقل حقوق اداره کار در سال 1401 براساس تصمیمات شورای عالی کار مبلغ 1,393,250 ریال به صورت روزانه و مبلغ 41,797,500 ریال ماهانه تعیین گردید. این مبلغ نسبت به حداقل حقوق اداره کار در سال 1400، به میزان 57.4 درصد افزایش داشته است.

مقایسه جدول حقوق و مزایا سال ۱۴۰۱

ارقام زیر را بر مبنای بالاترین میزان افزایش حقوق یعنی ۲۹ درصد محاسبه گردیده است. توجه داشته باشید که اعداد موجود در این جدول به ریال نوشته شده است:جدول حقوق و مزایا کارمندان و کارگران – بدون سابقه کار

ردیف
شرح
۱۴۰۰
۱۴۰۱
1حداقل دستمزد روزانه
۸۸۵,۱۶۵
۱,۱۴۱,۸۶۲
2حداقل دستمزد ماهیانه
۲۶,۵۵۴,۹۵۰
۳۴,۲۲۵,۸۸۵
3حق مسکن ماهیانه
۴,۵۰۰,۰۰
۵,۸۰۵,۰۰۰
4حق بن نقدی (کمک هزینه اقلام مصرفی)
۶,۰۰۰,۰۰۰ 
۷,۷۴۰,۰۰۰
5 حق اولاد (یک فرزند)
۲,۶۵۵,۴۹۵
۳,۴۳۸,۴۸۸
6حق اولاد (دو فرزند)
۵,۳۱۰,۹۸۴
۶,۸۵۱,۱۶۹
7حق سنوات ماهانه (حداقل یک سال سابقه کار)
۱,۴۰۰,۰۰۰
۱,۸۰۶,۰۰۰
8مجموعه دریافتی افراد مجرد (بدون سابقه کار)
۳۷,۰۵۴,۹۵۰ 
۴۷,۸۰۰,۸۸۵
9مجموعه دریافتی افراد متاهل با یک فرزند (بدون سابقه کار)
۳۹,۷۱۰,۴۴۵
۵۱,۲۲۶,۴۷۴
10مجموعه دریافتی افراد متاهل با دو فرزند (بدون سابقه کار) 
۴۲,۳۶۵,۹۴۰
۵۴,۶۵۲,۰۶۵
جدول حقوق و مزایا سال ۱۴۰۱ (ارقام به ریال است)
این اعداد هنوز به تصویب نرسیده است.

جدول بالا در مورد حقوق افرادی بود که بدون سابقه کار می باشند و در جدول زیر به بررسی میزان حقوق و مزایای کارمندان با یک سال سابقه کار می‌پردازیم.

جدول حقوق و مزایا کارمندان و کارگران – (حداقل یک سابقه کار)

ردیفشرح
۱۴۰۰
۱۴۰۱
1حداقل دستمزد روزانه
۸۸۵,۱۶۵
۱,۱۴۱,۸۶۲
2حداقل دستمزد ماهیانه
۲۶,۵۵۴,۹۵۰
۳۴,۲۲۵,۸۸۵
3حق مسکن ماهیانه
۴,۵۰۰,۰۰
۵,۸۰۵,۰۰۰
4حق بن نقدی (کمک هزینه اقلام مصرفی)
۶,۰۰۰,۰۰۰ 
۷,۷۴۰,۰۰۰
5 حق اولاد (یک فرزند)
۲,۶۵۵,۴۹۵
۳,۴۳۸,۴۸۸
​6حق اولاد (دو فرزند)
۵,۳۱۰,۹۸۴
۶,۸۵۱,۱۶۹
7حق سنوات ماهانه (حداقل یک سال سابقه کار)
۱,۴۰۰,۰۰۰
۱,۸۰۶,۰۰۰
8مجموعه دریافتی افراد مجرد (بدون سابقه کار)
۳۸,۴۵۴,۹۵۰
۴۹,۶۰۶,۸۸۵
9مجموعه دریافتی افراد متاهل با یک فرزند (بدون سابقه کار)
۴۱,۱۱۰,۴۴۵
۵۳,۰۳۲,۴۷۴
10مجموعه دریافتی افراد متاهل با دو فرزند (بدون سابقه کار) 
۴۳,۷۶۵,۹۴۰
۵۶,۴۵۸,۰۶۲
جدول حقوق و مزایا سال ۱۴۰۱ (ارقام به ریال است)

پایه حقوق 1401

حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز ماهیانه چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان (روزانه ۱۳۹ هزار و ۳۲۵ تومان)، بن کارگری ۸۵۰ هزار تومان، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومان، حق اولاد برای هر فرزند ۴۱۷ هزار و ۹۷۵ تومان، پایه سنوات به شرط داشتن یک سال سابقه کار ماهیانه ۲۱۰ هزار تومان تعیین شد.

براساس تصمیم شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال آینده با افزایش ۵۷.۴ درصدی به شش میلیون و ۴۳۳ هزار تومان برای خانواده ۳.۳ نفری رسید.

همچنین حداقل دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند به ۶ میلیون و ۷۲۵ هزار و ۷۰۰ و حداقل دریافتی ماهانه کارگران با یک فرزند به ۶ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۷۲۵ تومان رسید.

دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، ۳۹ درصد افزایش یافت؛ به گونه‌ای که حداقل دستمزد ماهانه از یک میلیون و ۸۳۵ به دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان و حداقل دستمزد روزانه ۶۱ هزار به ۸۸ هزار تومان رسید.
مطابق ماده ٤١ قانون کار، دستمزد کارگران باید بر پایه نرخ تورم و سبد هزینه زندگی خانوار کارگری تعیین شود.

امسال سبد معیشت کارگران هشت میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی برای یک خانواده متوسط شهری ۳.۳ نفری برای سال ۱۴۰۱ نرخ‌گذاری شده است. همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه بهمن ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ٤١, ٤ درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.٠ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

به گزارش سامانه کارگزینی ایران، سرانجام پس از ساعت‌ها مذاکره و جلسات مداوم، دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ به شرح زیر اعلام شد:

حقوق روزانه: ۱.۳۹۳.۲۵۰ ریال

حقوق ماهیانه: ۴۱.۷۹۷.۵۰۰ ریال

پایه سنوات روزانه: ۷۰.۰۰۰ ریال

حق مسکن: ۶۵۰ هزار تومان

بن کارگری: ۸۵۰ هزار تومان

با این حساب، دریافتی کارگر حداقل‌بگیر بدون سابقه و بدون اولاد، با مجموع پایه مزد ماهانه‌ی ۴۱,۷۹۷,۵۰۰ ریال و بن ۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال و حق مسکن ۴۵۰۰۰۰۰ ریال، برابر با ۵۶,۷۹۷,۵۰۰ ریال می‌شود.

حداقل دستمزد برای کارگر با یک فرزند، ۶۳,۰۷۷,۲۵۰ ریال و برای کارگر با دو فرزند، ۶۷,۲۵۷,۰۰۰ ریال شده است.


حق اولاد سال 1401

حق اولاد یکی دیگر از مزایایی است که در حقوق اداره کار متاهلین محاسبه می شود و به همراه پایه حقوق اداره کار به کارگران دارای فرزند پرداخت می گردد. بر طبق ماده ۸۶ قانون کار، کمک هزینه عائله ‌مندی یا همان حق اولاد، باید به صورت ماهانه و طبق حقوق وزارت کار به همراه پایه حقوق اداره کار 1401 و سایر مزایای حقوق وزارت کار به کارگران پرداخت گردد. حق اولاد، تنها تفاوت حقوق اداره کار متاهلین 1401 با افراد مجرد می باشد.
مبلغ حق اولاد برای هر فرزند معادل حقوق سه روز کاری و یا به عبارت دیگر سه برابر حداقل حقوق روزانه اداره کار می باشد. بنابراین حق اولاد 1401 سه برابر حداقل پایه حقوق وزارت کار 1401 یعنی سه برابر 1,393,250 ریال می باشد. حق اولاد 1401 نسبت به سال 1400، به اندازه 57.4 درصد افزایش پیدا کرده است. بنابراین، حق اولاد 1401 طبق حقوق وزارت کار، برای هر فرزند مبلغ 4,179,750 ریال می باشد، که در جدول حقوق سال 1401 به همراه بقیه حقوق و مزایا درج شده است.
برای پرداخت حق اولاد 1401 شرایطی وجود دارد، که کارگر باید همه شرایط را داشته باشد تا مشمول دریافت حق اولاد 1401 طبق قانون کار باشد. این شرایط عبارتند از:

کارگران باید دارای سابقه ۷۲۰ روز بیمه تامین اجتماعی باشند.
فرزندان باید زیر ۱۸ سال باشند. به فرزندان بالای ۱۸ سال فقط در صورتی که مشغول به تحصیل باشند و یا بر اثر بیماری و یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون کار، قادر به کار نباشند، حق اولاد 1401پرداخت می گردد.
کارگر، مشمول قانون تامین اجتماعی باشد. یعنی بیمه شده تامین اجتماعی باشد.
اگر مرد و زن هر دو شاغل باشند، به هر دو نفر حق اولاد پرداخت می گردد. همچنین در پرداخت حق اولاد 1401، محدودیتی در تعداد فرزند وجود ندارد و به همه فرزندان با داشتن شرایط ذکر شده، حق اولاد پرداخت می گردد.

مالیات حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱

نمایندگان مجلس در تاریخ ۱۱ اسفند در بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، با بند ۵ تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند. طبق این بند، سقف معافیت مالیات بر درآمد سالانه ۶۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شد. یعنی دریافتی هر نفر تا سقف ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۱ از پرداخت مالیات معاف است.
در هفتمین جلسه شورای عالی کار مصوب شد که هیچ کارگر مشمول قانون کار، کمتر از ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار تومان در ماه دریافتی نخواهد داشت. بر این اساس حداقل دریافتی حقوق یک کارگر مشمول پرداخت مالیات ۱۰ درصدی است.


نرخ افزایش حقوق بازنشستگان و تغییر سن بازنشستگی

طبق اخبار منتشر شده، برای بازنشستگان مبلغ ۵۳۳,۸۰۰ تومان ثابت و ۳% رشد در حقوق ۱۴۰۱ اعمال می‌گردد. اما دولت برای پایدارسازی منابع صندوق‌های بازنشستگی قصد داشت تا سن بازنشستگی را افزایش دهد. به همین منظور تصمیم بر این بود که سن بازنشستگی کارمندان دولتی و زیر نظر سازمان تامین اجتماعی دو سال زیاد گردد ولی افزایش سن بازنشستگی از لایحه بودجه حذف شد


معافیت مالیاتی در حقوق سال ۱۴۰۱

دولت در لایحه بودجه سال 1401 پیشنهاد داد که سقف معافیت حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی ماهانه 5 میلیون تومان باشد.
بر اساس گزارش‌ها، سقف معافیت مالیاتی در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۶۰ میلیون تومان تعیین شده است. به این ترتیب، نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و همچنین سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال از مبلغ ۶۰ میلیون تا ۲۴۰ میلیون تومان متغیر است. این نرخ مالیات بر اساس مازاد درآمد درصد افزایش زیر را خواهد داشت:

تا ۶۰ میلیون تا ۱۲۰ میلیون تومان مالیات سالانه %۱۰
نسبت به مازاد ۱۲۰ میلیون تا ۲۴۰ میلیون تومان مشمول مالیات سالانه %۱۵
نسبت به مازاد ۲۴۰ میلیون تومان مشمول مالیات سالانه %۲۰


افزایش حقوق 1401 مستمری بگیران تامین اجتماعی

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی زاهدی‌وفا با اشاره به دلایل تأخیر دولت در زمینه تصویب حقوق بازنشستگان گفت: در زمینه پرداخت حقوق افزایش‌یافته بازنشستگان مشکل کمبود منابع نداریم اما منابع تأمین اجتماعی بیشتر «تعهدی» است و بحث نقد شدن این منابع نیاز به کار و زمان داشت و به همین علت کار با تأخیر انجام شد تا پرداخت‌ها انجام شود. بر این اساس بازنشستگان سایر سطوح در شهریورماه، مطابق مصوبه شورای عالی کار یعنی افزایش ۳۸ درصد به اضافه مبلغ ثابتِ ۵۱۵ هزار و ۱۶۶ تومان را دریافت خواهند کرد.
وی با بیان این مطلب که دولت اگر بخواهد سهامی را از فروش املاک و اموال خود عرضه کند، اولویتش بازنشستگان و کارگران هستند، ادامه داد: این دارایی‌ها قطعاً حکم دارایی بین نسلی را خواهد داشت و برای فرزندان بازنشستگان باید بماند و به همین دلیل برای حفظ این دارایی‌ها در صندوق‌های مشارکتی، لازم است همه دوستان بازنشسته مشارکت کنند و در تمامی استان‌ها با ما همکاری داشته باشند. لذا در مدیریت تعاونی‌ها و صندوق‌ها قرار نیست که دولت یک طرف میز باشد و بازنشستگان یک طرف بلکه همه باید دور یک میز به مشارکت در زمینه مدیریت برنامه‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری بپردازیم.
زاهدی‌وفا تصریح کرد: طبق توصیه‌های مکتب اسلام ما باید همواره شأن و منزلت بزرگان را رعایت کنیم و این موضوع باید خود را در عمل نشان دهد لذا در بسیاری مواقع بنده تمایل داشتم به جای واژه بازنشسته از واژه «پیشکسوت» برای بازنشستگان عزیز استفاده کنم و امیدواریم در ادامه آرامش و رفاه بیشتری برای این جوانان گذشته و امید بیشتر به تداوم زندگی فراهم شود.


سخن پایانی

این میزان پایه حقوق که در این مقاله اعلام کردیم هنوز به تصویب مجلس و شورای عالی کار نرسیده است. بنابراین پیش بینی می‌گردد که در سال آتی برای تعیین میزان پایه حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران تغییرات گسترده‌ای رخ دهد و ممکن است این روند برای بسیاری از کارمندان و کارگران چالش به وجود آورد. نظر شما در مورد روش پلکانی افزایش حقوق چیست و آیا این روش به کم شدن تورم و همچنین کاهش هزینه‌های کارمندان کمک می‌کند؟ همچنین اگر قرار باشد که پایه حقوق و دستمزد در بیشترین حالت ممکن ۳۰ درصد افزایش داشته باشد و به ۴ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان برسد، آیا این رقم می‌تواند جوابگوی هزینه زندگی کارمندان در یک ماه باشد؟ نظر شما در رابطه با میزان حقوق اعلام شده چیست؟ آیا این میزان حقوق که در این مقاله عنوان کردیم برای گذران زندگی در طی یک ماه کفایت می‌کند؟ آیا با توجه به مشکلات اقتصادی و افزایش رو به رشد تورم در کشور، می‌توان با این مبلغ گذران زندگی داشت؟ با توجه به اینکه نرخ تورم در مهر ۱۴۰۰ حدود ۴۵.۴ درصد اعلام شده است، آیا ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌تواند در برابر تورم ۴۵ درصدی خود را نشان دهد و آیا شما به عنوان حقوق بگیر دولتی و غیر دولتی از میزان درآمد خود راضی هستید؟

مطالب مرتبط

درباره سامانه کاگزینی آنلاین
سامانه کارگزینی آنلاین جهت ارائه خدمات به بخش کارگزینی شرکت های دولتی و خصوصی طراحی شده است و امکانات قابل توجهی را در راستای مکانیزه کردن این بخش ارائه می نماید.

© 2024 - کلیه حقوق مادی و معنوی به سامانه کارگزینی آنلاین تعلق دارد